SIA “Eltex” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti 01.03.2017. ir uzsākusi kopīgu ERAF programmas projektu “Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)”, kura laikā paredzēts izstrādāt jaunu „uMOL” vadības sistēmu industriālajām un ražošanas siltumnīcām. Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/261


31.05.2017. ir noslēdzies uMol projekta pirmais pārskata periods (no 01.03.-31.05.2017.), kura laikā ir uzsāktas projekta 1., 2., 3. un 5. aktivitāte. Uzsākta projekta vadība, situācijas izpētē, eksperimenta vietas iekārtošanas vajadzību apzināšana un uzsākta pirmo materiālu iegāde.


31.08.2017. ir noslēdzies uMol projekta otrais pārskata periods (no 01.06.-31.08.2017.), kura laikā ir veiksmīgi turpinājās projekta 1. un 2. aktivitāte. Turpinās projekta vadība, situācijas izpētē, eksperimenta vietas iekārtošana un vajadzību apzināšana turpmākā iekārtojuma papildināšanai, uzlabošanai un uzsākta nākamo materiālu iegādes izvērtēšana, tehnisko nianšu pārbaude eksperimentu veikšanas vietās.


30.11.2017. ir noslēdzies uMol projekta trešais pārskata periods (no 01.09.-30.11.2017.), kura laikā veiksmīgi turpinājās iepriekš uzsāktās aktivitātes – darbs pie uMol sistēmas koncepcijas detalizētas arhitektūras izstrādes un eksperimenta vietas iekārtošanas (papildus iegūta informācija par jaunākajiem gaismekļiem tirgū un to tehnoloģiskajām tendencēm. Iegādāti gaismekļi un signālu nolasīšanas iekārtas, uzstādīti sensori un veikta pagaidu tehnoloģisko komponenšu integrācija).
Uzsākts darbs pie projekta 5. un 6. aktivitātes – sistēmas mezglu izveides. Turpinās projekta vadība, situācijas izpēte, eksperimenta vietas iekārtošana un vajadzību apzināšana turpmākā iekārtojuma papildināšanai, uzlabošanai un uzsākta nākamo materiālu iegādes izvērtēšana, tehnisko nianšu pārbaude eksperimentu veikšanas vietās.


28.02.2018. ir noslēdzies uMol projekta ceturtais pārskata periods (no 01.12.-28.02.2018.), kura laikā veiksmīgi turpinājās iepriekš uzsāktās aktivitātes – darbs pie uMol sistēmas koncepcijas detalizētas arhitektūras izstrādes un eksperimenta vietas iekārtošanas – veikta signālu nolasīšanas iekārtu sagatavošana un gaismekļu uzstādīšana. Turpinās informācija meklēšana par jaunākajiem gaismekļiem tirgū un to tehnoloģiskajām tendencēm. Uzstādīti papildus sensori un veikta pagaidu tehnoloģisko komponenšu integrācija.
Turpinās darbs pie projekta 5. un 6. aktivitātes – sistēmas mezglu izveides. Turpinās projekta vadība, situācijas izpēte, eksperimenta vietas iekārtošana un vajadzību apzināšana turpmākā iekārtojuma papildināšanai, uzlabošanai un uzsākta nākamo materiālu iegādes izvērtēšana, tehnisko nianšu pārbaude eksperimentu veikšanas vietās.


31.05.2018. ir noslēdzies uMol projekta piektais pārskata periods (no 01.03.-31.05.2018.), kura laikā veiksmīgi turpinājās iepriekš uzsāktās aktivitātes – darbs pie uMol sistēmas koncepcijas detalizētas arhitektūras izstrādes papildinājumiem un eksperimenta vietas iekārtošanas – veikta mērīšanas un vadības sistēmu ierīču salāgošana, pārbaude, papildinājumu/uzlabojumu izstrāde. Turpinās informācija meklēšana par labākajiem vadības sistēmu risinājumiem, to salāgošanas iespējām. Nomainīti sabojātie sensori un veikta pagaidu tehnoloģisko komponenšu integrācija.
Turpinās darbs pie projekta 5. un 6. aktivitātes – sistēmas mezglu pārbaudes, uzlabošanas. Turpinās projekta vadība, situācijas izpēte, eksperimenta vietas iekārtošana un vajadzību apzināšana turpmākā iekārtojuma papildināšanai, nomainīšanai, uzlabošanai un uzsākta nākamo materiālu iegādes izvērtēšana, tehnisko nianšu pārbaude eksperimentu veikšanas vietās un kopējo vajadzību saskaņošana ar eksperimentu veikšanas vietu pārstāvjiem.


31.08.2018. ir noslēdzies uMol projekta sestais pārskata periods (no 01.06.-31.08.2018.), kura laikā veiksmīgi turpinājās iepriekš uzsāktās aktivitātes, kā arī veikta “cenu aptauja – tirgus izpēte par materiālu komplektu, elektronisko komponenšu, sensoru u.c. iegādi un piegādi rūpnieciskā pētījuma veikšanai”, kurā par uzvarētāju izvēlēts piegādātājs ar zemāko cenu. Norit elektroinstalācijas uzlabošanas darbi uMOL sensoru uzstādīšanai LLU siltumnīcā.


30.11.2018. ir noslēdzies uMol projekta septītais pārskata periods (no 01.09.-30.11.2018.), kura laikā veiksmīgi turpinājās iepriekš uzsāktās aktivitātes, kā arī veikta “cenu aptauja – tirgus izpēte par MS Azure programmnodrošinājuma licences iegādi un piegādi rūpnieciskā pētījuma veikšanai”, kurā par uzvarētāju izvēlēts piegādātājs ar zemāko cenu. Turpinās elektroinstalācijas uzlabošanas darbi uMOL sensoru uzstādīšanai LLU siltumnīcā. Papildus norisinās iegūto datu apstrāde un analīze.


28.02.2019. ir noslēdzies uMol projekta astotais pārskata periods (no 01.12.2018.-28.02.2019.), kura laikā arī veikta MS Azure programmnodrošinājuma licences iegāde un piegāde rūpnieciskā pētījuma veikšanai. Ir norisinājusies LLU konference, kurā piedalījās arī Eltex pārstāvji kā dalībnieki, jo konferencei tika iesniegtas tēzes stenda referātam. Kā arī piedalījās citi projekta darbnieki ar saviem referātiem. Turpinās elektroinstalācijas uzlabošanas darbi un uMOL sensoru sistēmas, datu apstrādes un savākšanas uzlabošanas darbi. Paralēli norisinās rekomendācijām nepieciešamās informācijas vākšana.


31.05.2019. turpinās uMol projekta devītais pārskata periods (no 01.03.-31.08.2019.), kura laikā veiksmīgi turpinājās iepriekš uzsāktās aktivitātes, turpmāk plānots uzsākt cenu aptauju – tirgus izpēti par kabeļu iegādi rūpnieciskā pētījuma veikšanai. Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta noslēguma posmu, “Eltex” projekta darbinieki plāno apmeklēt lielāko Eiropas izstādi “GreenTech 2019”, kurā varēs iepazīties ar pieredzējušākajiem, lielākajiem, kā arī jauniem un inovatīviem uzņēmumiem, laboratorijām, ražotnēm, kas piedāvā siltumnīcu aprīkojumu, konsultē industriālās zemstikla produkcijas audzēšanas jautājumos, izrāda jaunākos gaismekļus un gaismas avotus, kas izstrādāti balstoties uz jaunākajiem pētījumiem par ražas palielināšanas metodēm.


31.08.2019. ir noslēdzies uMol projekta devītais pārskata periods (no 01.03.-31.08.2019.), kura laikā SIA Eltex veicis iepriekš plānoto tirgus izpēti – par uzvarētāju noteikts piegādātājs ar zemāko cenu. Laika posmā no 11.-13.06.2019. SIA “Eltex” projekta darbinieki apmeklēja izstādi “GreenTech 2019”. Izstādē bija apvienoti arī dažādu sensoru ražotāji un to jauninājumi, kā arī vispārēju tehnoloģiju kopumu izstrādātāju prezentācijas, produkcijas izmēģinājumi, laboratoriju apskates utt. “GreenTech 2019″ iepazināmies ar dažādu metodoloģiju izstrādātājiem, gaismekļu barošanas avotu izgatavotājiem, mitruma savācēju un apūdeņošanas sistēmu izveidotājiem, kā arī industriālo siltumnīcu karkasu un to materiālu izgatavotājiem. Kopumā izstādes apmeklējums bija tik vērtīgs, ka neatlika laika paviesoties Nīderlandes Vageningenas Universitātē (Wageningen University & Research), kā tas sākotnēji bija paredzēts. Izstādē iegūtā informācija noderēs rekomendāciju izstrādei uMol projekta kontekstā. “GreenTech” ir lielākais uMol projekta kontekstā atbilstošais pasākums Eiropā, kurā var dalīties, iepazīties un prezentēt tehnoloģiskos jauninājumus zemstikla produkcijas ražotāju vajadzībām.


30.11.2019. ir noslēdzies uMol projekta desmitais pārskata periods (no 01.09.-31.12.2019.), kura laikā SIA Eltex ir veicis eksperimentālo izstrādi LLU. Turpinās elektroinstalācijas uzlabošanas darbi un uMOL sensoru sistēmas, datu apstrādes un savākšanas uzlabošanas darbi. Paralēli norisinās rekomendācijām nepieciešamās informācijas apstrāde.


“SIA “Eltex” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti 01.03.2017. uzsāktais, kopīgais ERAF programmas projekts “Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)” Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/261 ir noslēdzies 29.02.2020. visi projekta mērķi un rezultāti sasniegti.

Projekta laikā tika izstrādāta jauna vadības sistēma „uMOL” industriālajām un ražošanas siltumnīcām .

SIA “Eltex” izsaka pateicību par izcilo sadarbību RTU un LLU projekta pētniekiem un pārējiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem, kā arī SIA “Latgales dāzeņu loģistika” par atsaucību visa projekta laikā un piešķirto izmēģinājuma poligonu projekta vajadzībām.

Mēs ceram, ka jaunā sistēma “uMol” un kopīgi izstrādātās rekomendācijas palīdzēs citiem dārzeņu audzētājiem uzlabot esošo ražību, palielināt energo efektivitāti, kā arī iesācējiem dos iespēju izvērtēt viņu iespējas un apzināt risinājumus, labākai dārzeņu audzēšanai siltumnīcā.”


Ievietošanas datums 29.02.2020.

SIA “Eltex” iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.
Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.